در حال بارگذاری ...

روز قبل

پارس آباد

تهران

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پارس آباد

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 11