در حال بارگذاری ...

روز قبل

ملایر

تهران

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  01:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  270,600 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  270,600 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  270,600 ریال

  صندلی خالی : 31

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  270,600 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  270,600 ریال

  صندلی خالی : 25