در حال بارگذاری ...

روز قبل

ملایر

تهران

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 37

 • از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  395,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  395,000 ریال

  323,900 ریال

  صندلی خالی : 28

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  395,000 ریال

  323,900 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 18% تخفیف
  از پایانه

  ملایر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  395,000 ریال

  323,900 ریال

  صندلی خالی : 22