در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

زنجان

سه‏ شنبه 26 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  295,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به تهران می باشد
  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  295,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به تهران می باشد
  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • از پایانه

  تبریز

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  295,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تبریز به تهران می باشد
  توضیحات:
  ترمینال/آزادی/ تخت شو 25 نفره تلفن 34793188