در حال بارگذاری ...

روز قبل

تبریز

تهران

دوشنبه 29 مرداد 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  آزادی/ بیهقی/تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  آزادی /بیهقی /تخت شو 25 نفره تلفن 34793188
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  تبریز

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:46

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  آزادی/ بیهقی/تخت شو 25 نفره تلفن 34793188