در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوانسار

تهران

شنبه 2 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  خوانسار

  پایانه مقصد

  پایانه شرق

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 7