در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

یزد

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  یزد

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  590,000 ریال

  صندلی خالی : 25