در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

پارس آباد

سه‏ شنبه 26 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 25