در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

پارس آباد

شنبه 2 تیر 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توضیحات:
  10درصدتخفیف
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 8

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پارس آباد

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  10ئذصدتخفیف