در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خرم آباد (لرستان )

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  256,000 ریال

  صندلی خالی : 38

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  256,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خرمشهر می باشد
  توضیحات:
  تلفن رزرو09190680030
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  256,000 ریال

  صندلی خالی : 43