در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمان

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  کرمان

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به زاهدان می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  کرمان

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به زاهدان می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  420,000 ریال

  357,000 ریال

  صندلی خالی : 25