در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خرمشهر

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرمشهر

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  430,000 ریال

  344,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  اسکانیا09190680030تلفن رزرو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خرمشهر

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آبادان می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو