در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بهبهان

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  560,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  ازراه اهواز می رود
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  930,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  vip ازراه اصفهان
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  560,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توضیحات:
  ازراه اصفهان می رود
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  بهبهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  780,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تک صندلی ازراه اصفهان