در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ماهشهر

دوشنبه 3 اردیبهشت 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  ماهشهر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرامام خمینی می باشد
  توضیحات:
  تکصندلی /کلاسیک 30نفره
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  ماهشهر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  512,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تکصندلی 30نفره
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  ماهشهر

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرامام خمینی می باشد
  توضیحات:
  vipتخت شو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  ماهشهر

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  616,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  vipتخت شو