در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مشهد (خراسان )

دوشنبه 30 مهر 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه بیهقی

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  729,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  مشهد (خراسان )

  ساعت

  21:32

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 24