در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

نایین

دوشنبه 29 مرداد 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه بیهقی

  پایانه مقصد

  نایین

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  430,000 ریال

  387,000 ریال

  صندلی خالی : 22