در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

شنبه 2 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  گلپایگان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوانسار می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  323,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:50

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 29