در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوانسار

شنبه 2 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خوانسار

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خوانسار

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گلپایگان می باشد